Paris, je t'aime pt.1

Otišla, zaljubila se u svaki delić grada :)